Ga naar hoofdinhoud
Dartschema.nl | Alles voor uw darttoernooi

De start van Dartschema.nl

Dartschema.nl is dan eindelijk van start. Er is hard gewerkt aan de schema’s om een begin te maken aan het vele dat nog komen gaat. Het idee is ontstaan doordat er op internet maar weinig tot geen goede informatie te vinden is over het organiseren van een darttoernooi. Voor het organiseren van een darttoernooi is natuurlijk meer nodig dan alleen een paar schema’s, maar dit is wel de basis van wat nodig is tijdens een darttoernooi en daar gaan wij ons eerst op focussen.

Een darttoernooi kan vele vormen hebben en het plan is dan ook om dartschema.nl uit te breiden tot een breed platform die in de toekomst alles in huis heeft voor elk type darttoernooi. Voor nu zijn de schema’s zo gecombineerd dat er verschillende speltypen al mogelijk zijn binnen het poule systeem. Indien sommige aspecten niet gebruikt hoeven te worden kunnen deze leeg worden gelaten. Ook schema’s om bijvoorbeeld competities in bij te houden zullen in de nabije toekomst worden gerealiseerd.

Vooralsnog biedt dartschema.nl u een analoge oplossing om het organiseren van een darttoernooi, of gewoon een avondje darten met wat vrienden, makkelijker te maken. Alles in dezelfde stijl en makkelijk bij elkaar op één website. Toch kunnen wij u alvast zeggen dat er achter de schermen wordt gewerkt aan een digitale versie.

Hoe en wat, dat zult u van ons horen. Volg ons via Twitter en Facebook om op de hoogte te blijven.

Back To Top